• groot
  • medium
  • normaal
Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties

 

Introductie
De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties is een ontmoetingsplaats voor directeur-bestuurders van woningcorporaties.
De NVBW stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van de woningcorporatie te bevorderen. Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting en door middel van discussie verdieping aan te brengen in kennis van de directeur -bestuurder. Daarnaast behartigt de NVBW de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin. Binnen NVBW vindt uitwisseling van visies plaats en worden nieuwe ideeën geboren; hier wordt kennis opgedaan en worden nieuwe ontwikkelingen opgepakt.

Het is de ontmoetingplaats voor bestuurders van woningcorporaties en het platform waar visies worden uitgewisseld en nieuwe ideeën worden geboren, waar kennis wordt opgedaan en nieuwe ontwikkelingen worden opgepakt. Tot slot is het een netwerk waar directeur-bestuurders elkaar in een ongedwongen, collegiale sfeer kunnen ontmoeten.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de NVBW in de linker kolom.

Informatiebulletins die alleen bestemd zijn voor leden vindt u onder "Documenten" in de linker kolom.

U dient zich hiervoor in te loggen met de gegevens die aan u verstrekt zijn, voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, Jennifer van Wijk, tel. 088 2333710 of j.vanwijk@aedes.nl.